VERSTILD-MYSTERIEUS-AMBACHTELIJK-NOSTALGISCH-AUTHENTIEK-VERVREEMDEND-POETISCH-GELAAGD-SERIES-STROMING
 

 Manifest van het Poëtisch Realisme
een uitnodigende beginselverklaring 
juli 2011

Het Poëtisch Realisme is een nieuwe afsplitsing van het Hedendaags Realisme. Hoewel er raakvlakken zijn met het  Magisch Realisme en de Naïeve Schilderkunst verbeeldt het Poëtisch Realisme een persoonlijke lyrische wereld met authentieke motieven en een subjectieve symboliek.
Het ongewone is schijnbaar vanzelfsprekend.
Grondleggers van dit Poëtisch Realisme zijn schilder Hermanus (1955-2017) en Riann (1963).


Kenmerken van het Poëtisch Realisme

Ambachtelijke schilderwijze, niet aan de hand van academische beginselen. 
Verstilling, die veelal bereikt wordt door getemperd kleurgebruik en sobere voorstellingen.
Vervreemdende sfeer, opgeroepen door de onbeladen gezichtsuitdrukkingen van de personages en de veelal geabstraheerde achtergrond die de illusie van oneindigheid geeft.
Mysterieus karakter, waardoor de taferelen doortrokken zijn van verlangen naar de kindertijd waarin plaats was voor dromen en fantasie, hetgeen ze een raadselachtige kwaliteit verleent.
Inhoudelijke gelaagdheid, zodat sociale bewogenheid van de kunstenaar zich uit in mededogen met mens en dier en daarmee de enigszins naïef geschilderde voorstellingen een bezielende onderstroom verleent.
Uitwerking van de thema’s in series, waardoor de poëtische kracht wordt versterkt en waarbij door subtiele verschillen in beeldtaal en kleur pure beeldlyriek ontstaat.

Poëtische kracht

Bovenstaande kenmerken verlenen de schilderijen poëtische kracht. Ontvankelijke beschouwers kunnen daardoor invoelen wat de maker wil zeggen. De werken kunnen zomaar ineens ontroeren en schuren in de beleving van de kijker, die de eigen levenstragiek bevestigd ziet. Poëtisch, blijmoedig en vertederend worden zowel menselijke tekorten als menselijke drijfveren blootgelegd. Dit herkent het publiek meteen, want er is niets wat afleidt. De geabstraheerde locaties, de ingehouden kleuren, de nadruk op de personages en de onbeladen gezichtsuitdrukkingen bieden de beschouwer volop ruimte tot zelfreflectie. Aandacht voor Poëtisch Realistische schilderijen leidt zo naar even stilstaan bij jezelf.

Inspiratiebron. De poëtische kracht van de schilderijen appelleert aan het lyrisch vermogen van de beschouwer. Het kan geen toeval zijn dat poëtisch realistische schilderijen al vele kijkers spontaan bewogen tot het schrijven van poëzie.  Iets wat de poëtische kracht nogmaals bevestigd.

Van stroompje naar stroming

Het Poëtisch Realisme biedt diverse artistieke aanknopingspunten. Geestverwanten kunnen zich hieraan verbinden waardoor het pas ontsprongen stroompje zich kan verbreden.

Lida Bonnema  kunsthistoricus - recensent

BLIJMOEDIG-ONTROEREND-OORSPRONKELIJK-DROMEN-FANTASIERIJK-RUIMTELIJK-INSPIRATIE-LIEFLIJK-ZELFREFLECTIE-KINDERLIJK