Galerie

..

uit 1900 tot 2015 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Rutgers van der Loeff, An

Rutgers van der Loeff, An

1910

(1910 – 1990) werd internationaal bekend als schrijfster van kinderboeken, waarvan zij er ook een illustreerde. In 1975 begon ze met schilderen na een bezoek bij de naïeve schilder Johan Jeuken. Zij exposeerde regelmatig en had in 1985 een solotentoonstelling in Amsterdam

Ruysbroek, Willem Cornelis

Ruysbroek, Willem Cornelis

1911

(1911-1961) Helaas is er over deze schilder niet veel bekend. Waarschijnlijk leidde hij een nomadisch leven en had hij allerlei baantjes. Vanaf 1947 woonde hij in Frankrijk. Wel lijkt duidelijk, dat hij alleen de laatste twee jaar van zijn leven heeft geschilderd. In zijn werk gaat het hoofdzakelijk om zijn herinneringen aan Nederland in rood, blauw en wit. 

Rombout, Govert

Rombout, Govert

1900

(1895-1982) Had wel schilder willen worden, maar omdat dat "niks verdiende" werd hij typograaf. Voor hij aan een nieuw werk begint wordt er eerst een voorstudie op papier gemaakt. Onderwerpen zijn voornamelijk portretten en figuurvoorstellingen maar gebouwen hebben soms ook zijn aandacht.

Roverts, Josche P.

Roverts, Josche P.

1936

(1936- 2002) volgde een opleiding aan de Academie Artibus in Utrecht en had les van J. Moesman en W. van Leusden. Bezat jarenlang een galerie in Gouda. Ongeveer zevenhonderd schilderijen van haar hand, bevinden zich in huis bij particulieren, in privéverzamelingen, in bedrijfscollecties en in musea.
 

Ruissen, leendert

Ruissen, leendert

1900

(1892–1980) Na de lagere school werd hij parlevinker, later slagersleerling en slager. Maar een paar jaar verwisselde hij de slagerij voor een winkel in manufacturen, die hij tot zijn pensionering in 1951 zou drijven. in , toen hij ziek te bed lag raakte hij geroerd door de Zeeuwse natuur, hij tekende het na en het resultaat inspireerde hem tot meer. 

Sijstermans, Huub

Sijstermans, Huub

1923

(1923-1978) Werkte als seinhuiswachter bij de spoorwegen, en dat zie je terug in zijn werk. Heeft vooral bekendheid gekregen door zijn olieverfschilderijen maar maakte honderden tekeningen van stations in Nederland. Zelfs een simpele spoorwegovergang als motief werd, onder zijn handen, een kustwerk dat boeide.

Sloot, Jentje van der

Sloot, Jentje van der

1900

(1881-1963) Had een moeizaam leven gehad en meerdere beroepen: kastelein, winkelier, straatfotograaf, vertegenwoordiger in fietsbanden en landbouw-werktuigen. Broer Andries was beroepskunstenaar. Pas na zijn pensionering begon hij te schilderen en in 4 jaar tijd creëerde hij een indrukwekkend beeld van Friesland.

Slingerland, Adrianus

Slingerland, Adrianus

1900

(1893-1972) Was aanvankelijk aardappelboer, later poelier In 1962 sloten een paar van zijn kinderen zich aan bij een schildersclubje en ook hij vond dit een leuk idee. Het was gelijk duidelijk wat zijn onderwerpen waren: de omringende natuur, zijn moestuinen, zijn boomgaard en het nabije watergebied met de vele soorten vogels. 

Schipper-Schram, Erna

Schipper-Schram, Erna

1908

(1908-1994) Deze van origine Duitse kwam op haar 18e naar Nederland. Na 10 jaar kantoorwerk huwde zij een Nederlandse ingenieur en werd Nederlandse. Het schilderen pakte zij op haar 57e op. Ze heeft veel gereisd dat vind je terug in haar werk, waarbij haar passie voor kleur, samen met de symboliek heel duidelijk naar voren komt.

Smits, Joop

Smits, Joop

1916

(1916–1991). Kwam uit een arme arbeidersfamilie en moest na de lagere school gaan werken. Eerst als kelner en barman, later had hij zijn eigen cafe in Amsterdam-Oost. Omstreeks 1961 begon hij te schilderen, kleine, intieme voorstellingen met psychologisch inzicht en een eigenaardige, soms desolate sfeer. 

Staak, Ype

Staak, Ype

1900

(1717-1808) Vooral bekend door zijn schilderingen van in het bijzonder Friese kerkramen. Broer Jurjen - met wie hij samenwerkte - was glasschilder. Werk van Staak is onder meer te zien in de kerken van Oudega, Surhuizum, Drachten, Engwierum, Idaard, Gongrijp, Wartena, Scherpenzeel, Oudemirdum en Suameer.

Smit, Joke

Smit, Joke

1900

Helaas zijn er geen gegevens bekend van deze schilderes.

Sund, Meike

Sund, Meike

2015

(1923 -) Na haar schooltijd besloot men, dat zij fotografe moest worden. Het was op enig moment in Frankrijk, waar de natuur zoveel indruk maakte, dat ze wilde gaan schilderen. Zelden zijn parken, en vooral de boomgroepcn met eenzelfde plasticiteit en intensiteit weergegeven. Qua techniek leerde zij veel van haar man, Thijs Overmans.

Spangler, Elly

Spangler, Elly

1940

(1940 -) De op Java geboren Elly Spangler was in de oorlog enige tijd op een Hollandse boerderij, Daar is de liefde voor het landschap ontstaan. Na een loopbaan als wiskundelerares pakte zij het schilderen weer op. Ook het straatleven van Frankrijk inspireert. Haar werk is vrolijk en met veel kleur. Zij schildert zowel op doek als paneel.


   

Sarfaty, Hans

Sarfaty, Hans

1931

(1931-) schildert het vaak kleurloze leven in de Lage Landen met verve, in al zijn détails. Zelfs onze levenswijze rond huis en haard kunnen wij er uit aflezen. Hij heeft ons culturele erfgoed vertaald, verstild en de Tijd van Toen voor het nageslacht herkenbaar in herinnering gebracht. 

Schmitt, Ilona

Schmitt, Ilona

1943

(1943 -) begon in 1973 te schilderen. Haar schilderijen bleken tot de naïeve schilderkunst te behoren. Datzelfde jaar werd ze in New York uitgekozen voor de Biennale Young Artists. Heeft in binnen- en buitenland geëxposeerd en Haar werk is opgenomen in musea en is in particulier bezit.  

Tempelman - Hemmelder, Jos

Tempelman - Hemmelder, Jos

2015

(1946- ) Begon als autodidact rond 1990 met schilderen. Eerst met olieverf maar later met ei-tempera op krijtondergrond naar aanleiding van een cursus ikonen schilderen. Oude foto's, veelal van winkelppuien, gecombineerd met eigen herinneringen en in kleur gezet zijn kenmerkend voor haar werk.
 

Tinholt, jan

Tinholt, jan

2015

(....-....) Schilder van een eigen wereld waarbij humor, verwondering en weemoed trefwoorden zijn. Destijds begon hij als naïeve zondagsschilder heeft hij inmiddels  een zeer persoonlijk handschrift ontwikkeld. Het is de combinatie van netheid, fantasie en komische situaties die de sfeer van humor en melancholie bij elkaar brengen.